POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY KMK-ENERGIA Maciej Karoń

Informacje ogólne

Poniższe informacje pozwolą na przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi oraz danymi finansowymi firmy, którą reprezentujesz w biurze administratora, kiedy udzielasz zgody na ich przetwarzanie w celu wykonania usługi objętej umową. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację osoby fizycznej. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności administratora opisanej poniżej.

Polityka prywatności

Poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy je w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest KMK-ENERGIA Maciej Karoń (dalej KMK-ENERGIA) z siedzibą Rusinów, ul. Kasztanowa 61, 42-231 Stary Cykarzew.

Z kim możemy się skontaktować, aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez KMK-ENERGIA?

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz kierować pod wskazane dane kontaktowe: biuro@kmk-energia.pl

Skąd KMK-ENERGIA ma Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas podpisywania umowy na wykonanie usługi oraz z wypełnionych przez Zamawiającego ankiet dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez KMK-ENERGIA?

KMK-ENERGIA przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie do celów realizacji przedmiotu zamówienia tj. sporządzenia dokumentacji audytowej oraz wniosku aplikacyjnego do pozyskania dofinasowania na wskazane cele.

KMK-ENERGIA jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wynikających z umowy.

Komu KMK-ENERGIA udostępnia Twoje dane?

KMK-ENERGIA nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Twoje dane są przekazywane jednostkom organizującym konkursy na dofinansowanie celów wynikających z umowy. Przekazanie danych jest niezbędne do poprawnego sporządzenia dokumentacji i wyrażasz na nie zgodę zakładając konto w serwisie lub podpisując umowę.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez KMK-ENERGIA?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych. Masz również prawo żądać od KMK-ENERGIA dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z administratorem w dowolnym momencie. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KMK-ENERGIA; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;  Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

KMK-ENERGIA przechowuje Twoje dane osobowe przez okres potrzebny do wykonania umowy, a po jego zakończeniu przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowe.

W jaki sposób będziemy powiadamiać Cię o zmianach niniejszych zasad?

Ewentualne zmiany niniejszych zasad będą umieszczane na stronie internetowej: www.kmk-energia.pl.

Pliki cookies

Używając serwisu e-czystepowietrze.pl wyrażasz również zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek Google Analytics. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika. Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego.