Kontakt

Koordynatorem działań jest firma
„KMK-ENERGIA” Maciej Karoń

tel.: +48 608 479 465

NIP: 573-278-56-64
REGON: 361899920

Numer konta ING:
91 1050 1142 1000 0091 1037 3496

Nasza siedziba mieści się w Częstochowie przy ulicy Krótkiej 27A.