Najczęściej zadawane pytania

1. Czy audyt energetyczny jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie?

Audyt energetyczny, nie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie. Jednakże jego sporządzenie pozwoli na wnikliwą analizę budynku i wskazanie niezbędnych do modernizacji prac, które wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.

2. Czy w ramach modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania możliwa jest wymiana grzejników?

Tak, w ramach programu modernizacji podlega wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w tym:
  • orurowanie
  • wymiana grzejników
  • montaż zaworów termostatycznych

3. Czy możliwy jest samodzielny montaż zaworów termostatycznych i wymiana grzejników?

Wnioskodawca może samodzielnie wymienić przestarzałe grzejniki oraz zamontować zawory termostatyczne. W takim przypadku poniesione koszty będą rozliczane na podstawie faktur z zakupu urządzeń.

4. Jakie są maksymalne koszty kwalifikowane poszczególnych przedsięwzięć modernizacyjnych?

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem szt. do 1 000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła szt. do 1 000 zł
ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł
węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin zestaw do 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł
instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna* zestaw do 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa** zestaw do 5 000 zł
przyłącze cieplne*** zestaw do 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne*** zestaw do 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany
docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące m2 powierzchni przegrody do 150 zł
wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych m2 powierzchni do 700 zł
wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych m2 powierzchni do 2 000 zł

5. Czy przy wyliczaniu dochodu gospodarstwa domowego trzeba podać dochód osoby zameldowanej ale na stałe pracującej za granicą?

Zgodnie z definicją, podaną w Instrukcji wypełniania wniosku, jako Gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie. To wnioskodawca deklaruje, pod odpowiedzialnością karną, które osoby są wliczane do jego gospodarstwa domowego.

6. Czy wykonanie wewnętrznej instalacji gazu jest kosztem kwalifikowanym?

Tak, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej jest kosztem kwalifikowanym

7. Czy podczas trwałości projektu możliwa jest sprzedaż domu, zmiany właściciela?

Nie ma prawnych przeciwskazań co do zmiany właściciela budynku, jednakże to Wnioskodawca będzie dalej odpowiedzialny za trwałość projektu

8. Czy osoba będąca właścicielem dwóch domów jednorodzinnych może złożyć wniosek na każdy z nich?

Tak, wniosek składany jest na budynek, nie na osobę.