Strona Główna

Strona internetowa, na której się obecnie znajdujesz jest ogólnopolską platformą internetową w całości poświęconą Programowi Czyste Powietrze, który w myśl idei antysmogowej oraz energooszczędności daje możliwość pozyskania od 30% - 90% dotacji na wykonanie prac termomodernizacyjnych domów jednorodzinnych i nie tylko.

Jeżeli masz w planach: docieplenie domu, wymianę okien, wymianę źródła ciepła lub montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – skorzystaj z możliwości jakie daje Ci program Czyste powietrze. Dzięki niemu nie tylko uzyskasz dofinansowanie na wybrane prace remontowe w swoim domu, ale także przyczynisz się do poprawy jakości powietrza.

Czyste Powietrze – co to za program?

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacje budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnością finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Co zyskujesz?

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowalny to 7 tys. zł

Kto może skorzystać z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze ?

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Jaki jest poziom dofinansowania

Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Jak uzyskać dofinansowanie?

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji w ramach programu Czyste powietrze – znalazłeś się na odpowiedniej stronie. Dofinansowanie w ramach projektu można uzyskać przy współpracy z naszymi konsultantami po przejściu do zakładki

Nasi konsultanci świadczą kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania funduszy i doradztwa. Odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i załatwią wszelkie formalności.

Chcesz wiedzieć więcej?

Więcej szczegółowych informacji w pełnej treści programu Czyste Powietrze PDF